ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ- MYOFASCIAL RELEASE(MFR)

Η Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση- Μyofascial Release (MFR) είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου. Αρκεί να την εφαρμόσεις σωστά!
Στόχοι μέσω της μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης (MFR) είναι: η ανακούφιση του πόνου,
η βελτίωση του εύρους κίνησης
και η αποκατάσταση της βέλτιστης λειτουργίας στην πληγείσα περιοχή.

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ- MYOFASCIAL RELEASE(MFR) Read More »